TÄVLINGSVILLKOR
1. ARRANGÖR OCH ORGANISATÖR AV TÄVLINGEN

Nestlé Sverige AB, Nestlé Sverige AB/Purina, Box 7173, 250 07 Helsingborg, är arrangör och organisatör av tävlingen (”organisatören”).

2. VEM KAN VARA MED?

2.1. Deltagare måste vara 18 år eller äldre på datumet för deltagandet. Bidrag från underåriga deltagare ogiltigförklaras omedelbart och organisatören förbehåller sig rätten att återkalla priset eller vägra deltagande utan någon kompensation.

2.2. Varje deltagare måste vara bosatt i Sverige.

2.3. Organisatörens anställda och deras närmaste familj samt personer med en yrkesmässig koppling till tävlingen får inte deltaga.

3. HUR GÅR DET TILL?

3.1. Tävlingen är öppen för tävlingsbidrag från 2020-08-17 fram till och med 2020-11-21.

3.2. För att delta i tävlingen ska deltagaren: 1. Köpa en produkt som ingår i Friskies Golden Paw-kampanjen (tävlingsinformation står på förpackningarna) 2. Gå till kampanjsidan: friskiescampaign.com 3. För att för att delta i tävlingen: a. Fyll i dina personuppgifter b. Uppge om du har en hund eller en katt c. Infoga koden från produkten du har köpt d. Ladda upp en bild av din hund eller katt e. Beskriv hur din fyrbenta vän bidrar till din familjs gyllene ögonblick f. Godkänn tävlingsvillkoren och skicka in formuläret

3.3. Endast ett bidrag per person tillåts. Om flera bidrag skickas in för eller på vägnar av en och samma person diskvalificeras alla bidrag från personen i fråga. Bidrag från agenter, tredje parter, organiserade grupper eller automatiskt datorgenererade registreringar godkänns inte.

3.4. Bidrag som är vulgära, stötande, oanständiga, ärekränkade, olämpliga för allmänheten eller som porträtterar eller uppmuntrar olagliga aktiviteter diskvalificeras automatiskt.

4. PRISER

4.1. Förstapriset är 10 000 EUR i kontanter och varje veckopris är 500 EUR i kontanter.

4.2. Värdet på förstapriset är 10 000 EUR och värdet på veckopriset är 500 EUR. Priserna betalas ut i lokal valuta enligt den officiella växelkursen på tävlingens slutdatum (2020-11-21).

4.3. Alla priser, inklusive veckopriserna, betalas ut när vinnaren av 10 000 EUR har utsetts.

4.4. Priserna är som beskrivs i dessa villkor och kan inte bytas mot produkter eller andra alternativ. Eventuella personliga utgifter och kostnader, t.ex. skatt, är varje vinnares ansvar.

4.5. Priserna är föremål för tillgänglighet och organisatören förbehåller sig rätten att när som helst byta ut priserna till ett motsvarande eller högre värde.

5. VINNARE

5.1. I slutet av tävlingsperioden utser organisatörens jury en vinnare av förstapriset (10 000 EUR). Juryn består av medarbetare hos Purina som efter eget gottfinnande utser vinnaren med hänsyn till bland annat följande: korrekt produktkod och en bild som visar vederbörandes fyrbenta vän i ett ”gyllene ögonblick”, dvs. i en situation som ger familjen glädje. Beskrivningen ska tala om hur hunden eller katten bidrar till att berika familjens liv.

5.2. I slutet av varje vecka under tävlingens gång utser en jury en vinnare som kammar hem veckopriset på 500 EUR. Totalt kommer 13 veckovinnare att utses. Kriterierna för att vinna anges ovan i avsnitt 5.1.

5.3. Organisatörens alla beslut är slutgiltiga, bindande och inte öppna för diskussion eller överklagande.

5.4. Vinnaren av förstapriset på 10 000 EUR kommer att publiceras med namn och inskickad bild på vederbörandes hund eller katt på www.friskiescampaign.com 2020-11-22. Organisatören kontaktar även vinnarna via e-post, som anges tillsammans med bidraget, men ansvarar inte för eventuell misslyckad kommunikation eller fel som uppstår. Organisatören meddelar varje vinnare när och var priset levereras.

5.5. Vinnarna av veckopriset på 500 EUR kommer att publiceras med namn och inskickade bilder på vederbörandes hund eller katt på www.friskiescampaign.com torsdagen efterföljande vecka. Veckopris och publiceringsdatum är: 2020-08-20, 2020-08-27, 2020-09-03, 2020-09-10, 2020-09-17, 2020-09-24, 2020-10-01, 2020-10-08, 2020-10-15, 2020-10-22, 2020-10-29, 2020-11-05, 2020-11-12.

5.6. Organisatören kontaktar även vinnarna via e-post, som anges tillsammans med bidraget, men ansvarar inte för eventuell misslyckad kommunikation eller fel som uppstår. Organisatören meddelar varje vinnare när och var priset levereras.

5.7. Om en potentiell vinnaren av något skäl inte kan kontaktas, eller inte kan eller vill ta emot ett pris, kan en annan vinnare väljas av organisatören och erbjudas priset utan någon skyldighet mot den första potentiella vinnaren.

6. PERSONUPPGIFTER

6.1. Organisatören kan kräva att deltagare tillhandahåller personuppgifter som ett villkor för att skicka in ett bidrag eller att deltaga i tävlingen. Detta kan t.ex. inkludera: fullständigt namn, fullständig adress, land, e-postadress, telefonnummer, ålder (eller bekräftelse på att deltagaren är över 18 år). Annan information kan också krävas.

6.2. Personuppgifter som lämnas i samband med tävlingen används enbart för att administrera och genomföra tävlingen, och raderas när tävlingen har avslutats och vinsten skickats ut. Deltagaren kan när som helst kontakta organisatören för att kontrollera, ändra eller radera sina personuppgifter.

6.3. Organisatören kan överföra deltagarnas personuppgifter till en tredje part, men endast av de skäl som anges i dessa allmänna villkor.

6.4. Genom att delta i tävlingen samtycker deltagaren till att deras personuppgifter samlas in och hanteras i enlighet med dessa allmänna villkor. För mer information om hur Nestlé behandlar dina personuppgifter hänvisar vi till vårt integritetspolicy på https://www.nestle.se/info/yourdata

7. ALLMÄNT

7.1. Om, av något skäl, någon del av denna tävling inte kan genomföras som planerat kan organisatören efter eget gottfinnande avbryta, avsluta, modifiera eller skjuta upp tävlingen, eller ogiltigförklara eventuella berörda bidrag (detta inkluderar, utan begränsning, skäl som infektion av datavirus, nätverksfel, buggar, sabotage, otillåtet ingripande, bedrägeri, tekniska fel eller andra orsaker utom organisatörens kontroll, som fördärvar eller påverkar tävlingens administration, säkerhet, rättvisa, integritet och korrekta genomförande).

7.2. Organisatören reserverar sig rätten att klargöra fel som uppstår på grund av tryck och/eller publicering av dessa villkor eller annan kommunikation i samband med tävlingen.

7.3. Genom att vara med i den här tävlingen samtycker deltagarna till att (i) följa dessa villkor, inklusive alla tillämpliga krav, och (ii) att följa organisatörens beslut, som är slutgiltigt och bindande i frågor som rör tävlingen. Om villkoren inte följs kan det leda till diskvalificering.

7.4. Inga garantier ges av organisatören i samband med priset.

7.5. Organisatören ansvarar inte för eventuella förluster eller skador som drabbar en deltagare eller vinnare (inklusive, men inte begränsat till, indirekta skador eller följdskador), eller för någon personlig skada som uppstår som ett resultat av deltagandet i denna tävling eller av att ta emot ett pris, förutom eventuella skyldigheter som inte kan uteslutas enligt lag.

7.6. Genom att lämna ett bidrag ger deltagaren oåterkalleligen organisatören och dess dotterbolag rätten att fritt, och utan någon rätt till ersättning till deltagaren, använda bidraget i marknadsföringskampanjer och för alla andra kommersiella ändamål.

 
footer...