KONKURRANSEVILKÅR
1. ARRANGØR OG KAMPANJEORGANISATOR

Nestlé Norge, Fornebuveien 7, 1366 Lysaker, Norge, er arrangør og kampanjeorganisator (heretter omtalt som “Arrangør”).

2. HVEM KAN DELTA?

2.1. Deltakere må være 18 år eller over på datoen for deltakelsen. Bidrag av personer yngre enn dette er automatisk ugyldig, og arrangøren forbeholder seg retten til å trekke tilbake en premie eller å nekte tilgang uten kompensasjon.

2.2. Deltakere må være bosatt i Norge.

2.3. Ansatte i Arrangøren, og deres nærmeste familier, samt enhver som er profesjonelt knyttet til kampanjen, har ikke rett til å delta.

3. SLIK DELTAR DU

3.1. Kampanjen er åpen for bidrag fra 17.08.2020 til og med 21.11.2020.

3.1. For å delta i kampanjen må deltakeren:

3.2. For å delta i konkurransen, må deltakeren:
1. Kjøpe et produkt som inngår i Friskies Golden Paw-kampanjen (markert med kampanjetekst på pakkene)
2. Gå til kampanjens nettside: friskiescampaign.com
3. For å delta i konkurransen:
a. Fyll ut dine personlige opplysninger
b. Oppgi om du har katt eller hund
c. Angi partikode på produktet som du har kjøpt
d. Last opp et bilde av din katt/hund (valgfritt)
e. Beskriv hvordan kjæledyret ditt skaper minneverdige øyeblikk for deg og familien din.
f. Godkjenn kampanjevilkårene og send inn skjemaet

3.3. Bare ett bidrag per person er tillatt. Ved flere bidrag for eller på vegne av en person vil alle bidrag fra denne personen diskvalifiseres. Bidrag fra agenter, tredjeparter, organiserte grupper eller automatisk generert av datamaskiner vil ikke bli akseptert.

3.4. Bidrag som er vulgære, støtende, usømmelige, ærekrenkende, upassende for generell offentlig kommunikasjon eller som skildrer eller oppmuntrer til ulovlige aktiviteter, blir automatisk diskvalifisert.

4. PREMIER

4.1. Førstepremien er 10.000 € i kontanter, og den ukentlige kampanjepremien er 500 € i kontanter.

4.2. Verdien av førstepremien er 10.000 €, og verdien av den ukentlige kampanjepremien er 500 €. Premiene blir utbetalt i lokal valuta i henhold til den offisielle valutakursen ved kampanjens sluttdato (21.11.2020).

4.3. Alle premiene, inkludert de ukentlige premiene, blir utbetalt etter at vinneren av førstepremien (10.000 €) er kåret.

4.4. Premiene er som beskrevet i disse vilkårene, og det tilbys ingen produkter eller andre alternativer. Andre mulige personlige kostnader eller utgifter som for eksempel skatter er den enkelte vinnerens ansvar.

4.5. Premiene gis med forbehold om tilgjengelighet, og arrangøren forbeholder seg retten til når som helst å bytte dem ut med premier med lik eller større verdi.

5. VINNERE

5.1. Etter endt kampanjeperiode vil en jury hos Arrangøren kåre én vinner av førstepremien (10.000 €). Juryen vil bestå av ansatte ved Purina, som velger ut vinneren etter eget skjønn. I beslutningen vil det blant annet tas hensyn til følgende faktorer: korrekt partikode angitt for kampanjeproduktet, et bilde som viser ditt kjæledyr i et “minneverdig øyeblikk”, dvs. en situasjon som skaper glede for familien din. Beskrivelsen skal formidle hvordan ditt kjæledyr bidrar til å berike tilværelsen for din familie.

5.2. Ved slutten av hver uke under kampanjeperioden vil en jury velge ut én person som vinner den ukentlige premien på 500 €. Det blir totalt 13 vinnere av den ukentlige prisen. Kriteriene for å vinne fremgår av Avsnitt 5.1 ovenfor.

5.3. Arrangørens beslutninger er endelige, bindende og ikke åpne for diskusjon eller anke.

5.4. Navn på og bilde av kjæledyret til vinneren av førstepremien på 10.000 € blir offentliggjort på www.friskiescampaign.com den 22.11.2020. Arrangøren kontakter vinnerne på e-postadressen de har oppgitt i forbindelse med bidraget, men skal ikke ha noe ansvar for mislykket kommunikasjon eller feil i denne forbindelse. Arrangøren vil informere hver vinner om når og hvor prisen skal leveres.

5.5. Navn på og bilde av kjæledyret til vinnerne av den ukentlige premien på 500 € blir offentliggjort på www.friskiescampaign.com påfølgende torsdag hver uke under kampanjeperioden. Datoene for den ukentlige premien og offentliggjøring av dette er som følger: 20.08.2020, 27.08.2020,03.09.2020, 10.09.2020, 17.10.2020, 24.09.2020, 01.10.2020, 08.10.2020, 15.10.2020, 22.10,2020, 29.10.2020, 05.11.2020, 12.11.2020.

5.6. Arrangøren kontakter vinnerne på e-postadressen de har oppgitt i forbindelse med bidraget, men skal ikke ha noe ansvar for mislykket kommunikasjon eller feil i denne forbindelse. Arrangøren vil informere hver vinner om når og hvor prisen skal leveres.

5.7. Hvis en potensiell vinner av en eller annen grunn ikke kan kontaktes eller ikke er i stand til å motta premien, kan en alternativ vinner utpekes av arrangøren og motta premien uten ansvar overfor den første potensielle vinneren.

6. PERSONLIGE OPPLYSNINGER

6.1. Arrangøren kan kreve at deltakerne oppgir personlige opplysninger som betingelse for innsending av bidrag eller deltakelse i kampanjen. Dette kan for eksempel være fullt navn, full adresse, bostedsland, e-postadresse, telefonnummer, alder (eller bekreftelse på at deltakeren er over 18 år). Annen informasjon kan også være nødvendig.

6.2. Personlige opplysninger som sendes inn i forbindelse med kampanjen, vil kun bli brukt til å administrere og gjennomføre kampanjen og vil bli slettet når kampanjen og premieutdelingen er fullført. Deltakeren kan når som helst kontakte arrangøren for å få innsyn i eller be om at personlige opplysninger korrigeres eller slettes.

6.3. Arrangøren kan overføre deltakerens personlige opplysninger til sine tredjeparts tjenesteleverandører, men bare for de formålene som er nevnt ovenfor i disse vilkårene.

6.4. Ved å delta i kampanjen godtar deltakeren at vedkommendes personlige opplysninger samles inn i samsvar med det som er angitt i disse vilkårene. For nærmere informasjon om hvordan Nestlé behandler dine personopplysninger, vennligst les våre Retningslinjer for personvern overfor forbrukere https://www.nestle.no/info/yourdata

7. GENERELT

7.1. Hvis noen del av denne kampanjen av en eller annen grunn ikke kan gjennomføres som planlagt, kan arrangøren etter eget skjønn avbryte, avslutte, endre eller suspendere kampanjen, eller ugyldiggjøre berørte bidrag (dette inkluderer, men er ikke begrenset til datavirus, nettverkssvikt, feil, manipulering, uautorisert inngrep, svindel, tekniske feil eller andre årsaker utenfor arrangørens kontroll som svekker eller påvirker kampanjens administrasjon, sikkerhet, rettferdighet, integritet eller korrekte utførelse).

7.2. Arrangøren forbeholder seg retten til å oppklare feil som følger av trykking og/eller publisering av disse vilkårene eller annen kommunikasjon med hensyn til kampanjen.

7.3. Ved å delta i denne kampanjen samtykker deltakerne i at de (i) er bundet av disse vilkårene, inkludert alle kvalifikasjonskrav, og (ii) i at de er bundet av arrangørens beslutninger, som er endelige og bindende i saker som gjelder kampanjen. Manglende overholdelse av disse offisielle reglene kan føre til diskvalifisering.

7.4. Ingen garantier gis av arrangøren med hensyn til premien.

7.5. Arrangøren er ikke ansvarlig for noen typer tap eller skader som noen deltaker eller vinner berøres av (inkludert, men ikke begrenset til indirekte skader eller følgeskader), eller for personskader som følge av deltakelse i denne kampanjen eller mottak av en eller flere premier, bortsett fra ethvert ansvar som ved lov ikke kan utelukkes.

7.6. Ved å sende inn et bidrag gir deltakeren Arrangøren og dens tilknyttede parter en ugjenkallelig rett til fritt og uten noen plikt om kompensasjon til deltakeren bruke bidraget i markedsføringskampanjer og til andre kommersielle formål.

 
footer...