Kilpailun ehdot ja edellytykset
1. PROMOOTTORI JA PROMOOTION JÄRJESTÄJÄ

Kampanjan järjestäjä on Suomen Nestlé Oy, Keilasatama 5, 02150 Espoo, Suomi.

2. KUKA VOI OSALLISTUA

2.1. Osallistujien on oltava vähintään 18 vuotta täyttäneitä osallistumispäivämäärään mennessä. Alaikäiset osallistujat hylätään automaattisesti, ja Järjestäjä pidättää oikeuden perua palkinnot tai kieltää osallistumisen ilman korvausta.

2.2. Osallistujien on asuttava Suomessa.

2.3. Järjestäjän työntekijöillä, heidän perheenjäsenillään sekä Promootioon muuten ammatillisesti liittyvillä henkilöillä ei ole oikeutta osallistua.

3. MITEN OSALLISTUA

3.1. Promootio on avoinna osallistujille alkaen 1.6.2020 ja päättyen 30.9.2020.

3.1. Promootio on avoinna osallistujille alkaen 1.6.2020 ja päättyen 30.9.2020.

3.2. Promootioon osallistuakseen osallistujan tulee: 1. Ostaa tuote, joka on osa Friskies Golden Paw -kampanjaa (pakkaukseen on merkitty kampanjamerkki) 2. Mennä kampanjan sivustolle osoitteeseen friskiescampaign.com 3. Kilpailuun osallistuaksesi: a. Syötä henkilötietosi b. Kerro, onko sinulla kissa vai koira c. Syötä ostamasi tuotteen eränumero d. Lataa kuva kissastasi/koirastasi e. Hyväksy kampanjan ehdot ja lähetä lomake

3.3. Osallistua saa vain yhden kerran. Jos henkilön nimissä tai hänen puolestaan osallistutaan useita kertoja, kyseisen henkilön kaikki osallistumiset hylätään. Edustajien, kolmansien osapuolten ja järjestäytyneiden ryhmien osallistumisia tai automaattisesti tietokoneella luotuja osallistumisia ei hyväksytä.

3.4. Yleisen viestinnän kannalta asiattomat, loukkaavat, sopimattomat, halventavat ja epäasialliset osallistumiset tai laitonta toimintaa esittävät tai siihen kannustavat osallistumiset hylätään automaattisesti.

4. PALKINNOT

4.1. Palkinto on 10 000 euroa käteistä. Viikoittain jaettava kampanjapalkinto on 500 euroa käteistä.

4.2. Pääpalkinnon arvo on 10 000 euroa. Viikoittain jaettavan kampanjapalkinnon arvo on 500 euroa. Palkinnot jaetaan paikallisessa valuutassa kampanjan päättymispäivänä (30.9.2020) voimassa olevan virallisen valuuttakurssin mukaisesti.

4.3. Kaikki palkinnot, mukaan lukien viikkopalkinnot, maksetaan, kun 10 000 euron pääpalkinnon voittaja on valittu.

4.4. Palkinnot ovat sellaisia kuin näissä ehdoissa ja edellytyksissä kuvataan, eikä niitä voida korvata tuotteilla tai muuten. Järjestäjä ei ole vastuussa osallistujalle aiheutuvista mahdollisista henkilökohtaisista kuluista tai maksuista, kuten lakisääteisistä veroista (jos sellaisia on). Ne ovat yksin kunkin voittajan vastuulla.

4.5. Palkintoja myönnetään niiden saatavuuden mukaan. Järjestäjä varaa oikeuden korvata palkintoja tuotteilla, joiden arvo vastaa palkintoja tai on niitä suurempi.

5. VOITTAJAT

5.1. Pääpalkinnon (10 000 euroa) voittaja arvotaan kampanja-ajan päätyttyä Järjestäjän asettamien ehtojen täyttäneiden osallistujien joukosta. Osallistuja voi osallistua arvontaan, kun seuraavat ehdot täyttyvät: kampanjatuotteen eränumero on oikea ja lemmikistä on ladattu valokuva.

5.2. Kampanjan aikana arvotaan C10viikoittain yksi voittaja, joka voittaa 500 euron viikkopalkinnon. Kaiken kaikkiaan viikkopalkinnon voittajia arvotaan 14 kappaletta.

5.3. Kaikki Järjestäjän päätökset ovat lopullisia ja sitovia, eikä niistä keskustella tai voi valittaa.

5.4. 10 000 euron pääpalkinnon voittajan nimi ja lemmikin kuva julkaistaan osoitteessa www.friskiescampaign.com 1.10.2020. Järjestäjä ottaa voittajiin yhteyttä myös lähettämällä sähköpostia osallistujien ilmoittamiin sähköpostiosoitteisiin, mutta ei ole vastuussa niiden aiheuttamista viestinnän epäonnistumisista tai virheistä. Järjestäjä ilmoittaa kullekin voittajalle, milloin ja minne palkinto toimitetaan.

5.5. 500 euron viikkopalkintojen voittajien nimet ja lemmikkien kuvat julkaistaan osoitteessa www.friskiescampaign.com kampanja-ajan kutakin viikkoa seuraavana torstaina.

5.6. Järjestäjä ottaa voittajiin yhteyttä myös lähettämällä sähköpostia osallistujien ilmoittamiin sähköpostiosoitteisiin, mutta ei ole vastuussa niiden aiheuttamista viestinnän epäonnistumisista tai virheistä. Järjestäjä ilmoittaa kullekin voittajalle, milloin ja minne palkinto toimitetaan.

5.7. Jos mahdolliseen voittajaan ei jostain syystä saada yhteyttä tai jos voittaja ei kykene tai halua lunastaa palkintoaan, järjestäjä voi valita toisen voittajan, jolle palkintoa tarjotaan ilman mitään korvausvelvollisuutta ensimmäiselle mahdolliselle voittajalle.

6. HENKILÖTIEDOT

6.1. Järjestäjä voi vaatia osallistujia luovuttamaan henkilötietojaan ehtona Promootioon osallistumiselle. Näihin voi sisältyä esimerkiksi: koko nimi, täydellinen osoite, asuinmaa, sähköpostiosoite, puhelinnumero, ikä (tai vahvistus yli 18 vuoden iästä). Myös muita tietoja voidaan vaatia.

6.2. Promootion yhteydessä lähetettyjä henkilötietoja käytetään ainoastaan Promootion järjestämiseen ja hoitamiseen, ja ne poistetaan, kun Promootio ja palkintojen jako on ohi. Osallistuja voi ottaa milloin tahansa yhteyttä Järjestäjään tarkastaakseen henkilötietonsa tai pyytääkseen niiden oikaisua tai poistoa.

6.3. Järjestäjä voi siirtää osallistujan henkilötiedot kolmannen osapuolen palveluntarjoajille, mutta vain yllä mainittuihin näiden ehtojen ja edellytysten mukaisiin tarkoituksiin.

6.4. Osallistumalla Promootioon osallistuja hyväksyy henkilötietojensa keräämisen ja käsittelyn näissä käyttöehdoissa mainitun mukaisesti. Lisätietoja tavoista, joilla Nestlé käsittelee henkilötietojasi, saat Kuluttajan tietosuojailmoituksestamme, https://www.nestle.fi/info/yourdata.

7. YLEISTÄ

7.1. Jos jotain tämän Promootion osaa ei voida järjestää suunnitellulla tavalla mistä tahansa syystä, Järjestäjä voi yksinomaisen harkintansa varassa peruuttaa, lopettaa, muokata tai keskeyttää Promootion tai hylätä kaikki osallistujat, joihin tällä on vaikutusta (nämä syyt sisältävät tietokonevirukset, verkkoviat, bugit, vilpillisen puuttumisen, luvattomat interventiot, petoksen, tekniset viat tai muut syyt, jotka ovat Järjestäjän vaikutusvallan ulottumattomissa ja jotka vaikuttavat tämän Promootion hallintaan, turvallisuuteen, reiluuteen, rehellisyyteen tai oikeelliseen suorittamiseen, näihin kuitenkaan rajoittumatta).

7.2. Järjestäjä pidättää oikeuden selkeyttää virheitä, jotka johtuvat näiden käyttöehtojen tai muiden Promootioon liittyvien viestien tulostamisesta ja/tai julkaisemisesta.

7.3. Osallistumalla tähän Promootioon osallistujat (i) sitoutuvat näihin käyttöehtoihin ja kaikkiin kelvollisuusvaatimuksiin ja (ii) sitoutuvat kaikkiin Järjestäjän päätöksiin, jotka ovat lopullisia ja sitovia Promootioon liittyvissä asioissa. Näiden virallisten sääntöjen noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa kilpailusta hylkäämisen.

7.4. Järjestäjä ei anna mitään takuuta tai vakuuksia palkintoon liittyen.

7.5. Järjestäjää ei pidetä vastuullisena mistään kenen tahansa osallistujan tai Voittajan kärsimästä menetyksestä tai vahingosta (sisältäen epäsuorat tai välilliset vahingot) taikka mistään henkilöön kohdistuvasta vammasta tai vahingosta, joka aiheutuu tähän Promootioon osallistumisesta tai minkään palkinnon vastaanottamisesta, lukuun ottamatta vastuita, joista ei voida lain mukaan vapautua.

 
footer...